0578 - 615 311 contact@vannorel.nl

Nieuwbouw Integraal Kindcentrum De Regenboog, De Bilt

Het AD: ‘Niet alleen duurzaam maar ook coronaproof’

Een IKC is een soort brede school waar verschillende organisaties in onderwijs en kinderopvang vanuit een gedeelde visie samenwerken. In het gebouw staat ontwikkeling, onderwijs en opvang van kinderen van 2 tot en met 12 jaar centraal. Stichting Kinderopvang organiseert de buitenschoolse opvang. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor Peutergroep De Regenboog. Het onderwijs wordt verzorgd door Algemeen Christelijke Basisschool De Regenboog (Stichting Delta de Bilt). In een apart gebouw op hetzelfde terrein wordt kinderdagopvang van Small Society aangeboden.

De nieuwe school is gebouwd op de plek van de oude school waardoor tot aan de oplevering gebruik is gemaakt van tijdelijke huisvesting.

Details
plaats De Bilt
jaar 2020
ontwerp Kristinsson bv, Deventer
opdrachtgever Gemeente De Bilt