0578 - 615 311 contact@vannorel.nl

Duurzame bedrijfsvoering

Wij geven met een duurzame bedrijfsvoering invulling aan onze maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten opzichte van medewerkers, opdrachtgevers en samenleving. Wij doen wat we kunnen om onze bijdrage aan een optimale leefomgeving zo groot mogelijk te laten zijn. Door onze systemen en werkwijzen zo vorm te geven dat we in ieder geval voldoen aan de geldende milieu- en regelgeving en ook meer dan dat. Kijk hiervoor ook naar onze certificaten. Wij richten ons daarbij op:

People

 • Stage- en afstudeerplekken voor studenten (MBO en HBO)
 • Inzet van leerlingen via Bouwmensen Apeldoorn
 • ‘Snuffeldagen’ voor kinderen van het voortgezet- en basisonderwijs
 • ‘Vrienden van de Bouw’ het maken van een verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven, samen bouwen aan een mooie toekomst
 • Inzet ‘Social Return on Investment’ waarbij wij voor bepaalde werkzaamheden gebruik maken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Veiligheid van medewerkers en bouwplaatspersoneel wordt ondersteund door VCA**
 • Aandacht voor de omgeving waar wij bouwen via het concernlidmaatschap van Bewuste Bouwers
 • Sponsoring instellingen en (sport) verenigingen in de regio
 • Actieve deelname aan de ‘Dag van de Bouw’
 • Maatschappelijke projecten:
  • Stichting Leergeld Epe
  • Ronald McDonald huis Zwolle
  • LINDA. Foundation
  • Techniekdag
  • Make a Wish Foundation

Planet

 • Meewegen milieuaspecten bij keuze van materialen, leveranciers en onderaannemers; eisen milieumanagementsysteem zijn vastgelegd in ISO14001-2015
 • Proactief meewerken aan reductie CO2 uitstoot (zie CO2-Prestatieladder)
 • Realiseren van BREEAM-NL gecertificeerde projecten
 • Toepassen van PEFC en FSC® gecertificeerd hout
 • Inperking, scheiding en monitoring van afvalstromen op de bouwplaats en op kantoor
 • Terugdringen papier- en energieverbruik  op de bouwplaats en op kantoor (digitale verwerking documenten)

Profit

 • Kwaliteit wordt geborgd door ISO 9001:2015, audits en het bijsturen van processen
 • Innovaties op het gebied van (kosten) efficiënt werken m.b.v. LEAN bouwen en BIM
 • Ontwikkeling eigen medewerkers door het aanbieden van cursussen en vakgerichte opleidingen
 • Een goede afweging wordt gemaakt tussen kwaliteit en prijs om winst en continuïteit van onze onderneming te waarborgen