0578 - 615 311 contact@vannorel.nl

Kwaliteit

Het in de praktijk brengen van de visie en missie van Van Norel Bouwgroep vraagt om een houding die gebaseerd is op het continu verbeteren van een doelmatig zorgsysteem. Daarbij staan de wensen van onze opdrachtgevers en van toepassing zijnde wet- en regelgeving centraal met als doel tevreden opdrachtgevers en medewerkers.

Opleidingen

Van Norel Bouwgroep hecht grote waarde aan het welzijn van haar medewerkers. Wij investeren in vakkundig werk en waar nodig in passende opleiding van onze medewerkers. Tevreden en goed toegeruste medewerkers zijn de basis van onze organisatie. Ook spelen wij adequaat in op de nieuwste ontwikkelingen in het bouwproces en geven diverse opleidingsinstellingen ruimte om hun leerlingen binnen onze onderneming in de praktijk te scholen. Een goede binding met haar medewerkers is een van de succesfactoren van de onderneming.

Veiligheid en gezondheid

Van Norel Bouwgroep streeft ernaar om al haar medewerkers, inclusief medewerkers van partners (onderaannemers en leveranciers), een veilige en gezonde werkplek en goede werksfeer te bieden op de project- en kantoorlocatie. Dit omvat tevens oog voor en waarborging van de publieke veiligheid. Wij spreken onze collega’s en bouwpartners hierop aan en verwachten dat wij ook worden aangesproken op onze omissies met maar één doel: een maximaal veilige werkomgeving. Het streven is geen enkel letsel of materiële schade te veroorzaken als gevolg van onze werkzaamheden. De bouwplaatsen beschikken daarbij over een actueel, projectspecifiek VGM-plan.

Projectorganisatie

Projectteams worden zorgvuldig samengesteld waarbij de ingebrachte expertise aansluit op de projectspecifieke eisen. Van Norel Bouwgroep staat open voor en draagt bij aan de dynamische maatschappelijke en bouwtechnische ontwikkelingen op het gebied van energieverbruik, materialisering, duurzaamheid en toekomstgericht bouwen. Dit vraagt om een slim bouwproces en goede samenwerking, gericht op innovatie.

BIM / LEAN

De BIM-specialisten van Van Norel Bouwgroep verstrekken met het 3D-model gedetailleerde informatie wat bijdraagt aan een tijdige bijsturing, een strakke planning en beheersing van de kosten. Wij onderschrijven het belang van de BIM Basis ILS en ondersteunen het gebruik actief.

Met behulp van onze Leanplanning-sessies zorgen we voor:

  • verregaande samenwerking met alle bouwpartners
  • een gezamenlijke planning in ruw- en afbouwfase
  • het dagelijks monitoren van deze planning met betrokkenen
  • het verkorten van looproutes op de bouwplaats
  • just-in-time levering van materialen

Materieeldienst

Van Norel Bouwgroep beschikt over een goed toegeruste timmerwerkplaats en eigen materieeldienst waarmee wij flexibel en efficiënt in kunnen springen op de dynamiek van de markt en de behoefte uit de verschillende projecten.

Certificaten

Wij werken op een kwalitatieve, veilige en milieuvriendelijke manier die we jaarlijks laten toetsen en vastleggen door meerdere certificeringen (zie in de kolom hiernaast). Als concerndeelnemer van Bewuste Bouwers letten wij er op dat onze werkzaamheden een minimale impact hebben, zowel op de bouwplaats als daar buiten. Wij zijn een onderneming die zich als een goede buur gedraagt!