0578 - 615 311 contact@vannorel.nl

Op donderdag 16 mei kregen we bij ons project UGO Apeldoorn bezoek van een groep eerstejaars studenten van Christelijke Hogeschool Windesheim Zwolle. Opnieuw een leuke excursie om de studenten kennis te laten maken met het werkveld en verbinding te maken tussen theorie (onderwijs) en praktijk (bouwsector). We hebben dat vooral duidelijk willen maken door te laten zien welke uitdagingen er zijn in het hergebruik van materialen bij de renovatie van dit schoolgebouw in Apeldoorn. We bedanken de studenten voor hun aandacht en wensen ze succes met hun studie in onze prachtige bouwsector!