Direct contact: 0578 - 615 311

 

Steunpunt Houten

De opdracht bestaat uit de nieuwbouw van Steunpunt Houten. Dit steunpunt is een uitvalsbasis voor een gladheidsbestrijdingsaannemer en voorziet in de opslag van materieel en zout ten behoeve van gladheidsbestrijding. Ook zijn er voorzieningen voor het schoonmaken van materieel en is er een kantine voor medewerkers van de gladheidsbestrijding. Met behulp van BIM is het project geëngineerd en voorbereid. In tegenstelling tot het nieuwe steunpunt in Baarn, staan de zoutloods en de bijgebouwen op palen. Het ontwerp is functioneel, de opzet is sober en doelmatig en flexibel in gebruik en indeling.

De ontwerpen voor de steunpunten zijn functioneel, de opzet is sober en doelmatig eenvoudig en flexibel in gebruik en indeling. Bij de constructie en materiaalkeuze van de zoutloods is rekening gehouden met het agressieve zoutmilieu. Voor de nat/zout vulinstallatie is goede watertoevoer nodig. Hiervoor wordt onder meer hemelwater opgevangen en hergebruikt. In verband met het zoutmilieu zijn verscheidene milieumaatregelen voor het afvoeren van vuil hemelwater genomen.

Daar zout geen positief effect heeft op alles wat bloeit en groeit, is een insectenhotel naast het steunpunt gerealiseerd. Dit insectenhotel biedt onderdak aan wespen, bijen, vlinders en lieveheersbeestjes met de bedoeling dat verstuiving een bloeiende omgeving in stand houdt.

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Peek Bouw en Infra BV.

Details:
Plaats: Houten
Jaar: 2016
Bvo in m2: 6.166
Architect: Movares, Utrecht
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat