Direct contact: 0578 - 615 311

 

Nieuwbouw Steunpunt Delfgauw

Net als Nijmegen, Houten en Baarn heeft ook Delfgauw een nieuw wegensteunpunt van Rijkswaterstaat gekregen van waaruit de gladheidsbestrijding en het incidentmanagement van de A-wegen wordt uitgevoerd. Het zoutsteunpunt heeft een eigen verzorgingsgebied. De oude accommodatie voldeed niet meer aan de huidige normen en diende daarom ingrijpend te worden aangepast.

Het ontwerp voor het steunpunt is functioneel, sober en doelmatig eenvoudig van opzet en flexibel in gebruik en indeling. Bij de constructie en materiaalkeuze van de zoutloods is rekening gehouden met het agressieve zoutmilieu. Het steunpunt is zoveel mogelijk energieneutraal ontworpen door energiezuinige oplossingen voor een laag energieverbruik toe te passen. Voor gebouwen en terrein is gekozen voor LED verlichting.
Voor de nat/zout vulinstallatie is goede watertoevoer nodig. Hiervoor wordt onder meer hemelwater opgevangen en hergebruikt. In verband met het zoutmilieu zijn verscheidene milieumaatregelen voor het afvoeren van vuil hemelwater genomen.

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Peek Bouw en Infra B.V.

 

Details:
Plaats: Delfgauw
Jaar: 2018
Bvo in m2:
Architect: Movares Adviseurs & Ingenieurs, Utrecht
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat