Direct contact: 0578 - 615 311

 

Nieuwbouw Integraal Kindcentrum De Regenboog, De Bilt

Een IKC is een soort brede school waar verschillende organisaties in onderwijs en kinderopvang vanuit een gedeelde visie samenwerken. In het gebouw staat ontwikkeling, onderwijs en opvang van kinderen van 2 tot en met 12 jaar centraal. Stichting Kinderopvang organiseert de buitenschoolse opvang. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor Peutergroep De Regenboog. Het onderwijs wordt verzorgd door Algemeen Christelijke Basisschool De Regenboog (Stichting Delta de Bilt). In een apart gebouw op hetzelfde terrein wordt kinderdagopvang van Small Society aangeboden.

De nieuwbouw vindt plaats op de huidige locatie. Dit betekent dat de school tot aan de oplevering in een tijdelijke huisvesting gevestigd zal zijn. 

Details:  
Plaats: De Bilt
Jaar: in uitvoering
Bvo in m2:  
Architect: Kristinsson bv, Deventer
Opdrachtgever: Gemeente De Bilt