Direct contact: 0578 - 615 311

 

Nieuwbouw 14 woningen CPO Braambosch Hulshorst

Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Braambosch heeft samen met GUBU architecten bepaalt hoe hun toekomstige woningen er uit gaan zien. Het CPO is in wezen opdrachtgever en ontwikkelaar tegelijk. Nadat de woonwensen van de kopers waren geïnventariseerd, is er een ontwerp (basiswoning) gemaakt. In een een-op-een overleg is de definitieve vorm bepaald en kon gestart worden met het bouwproces.

 

 

 

Details:  
Plaats: Hulshorst
Jaar: 2019
Bvo in m2:  
Architect: GUBU architecten bna, Rotterdam
Opdrachtgever: Kopersvereniging CPO Braambosch