Van Norel Bouwgroep moderne en duurzame bedrijfsvoering

Moderne en duurzame bedrijfsvoering

Van Norel Bouwgroep geeft met een duurzame bedrijfsvoering invulling aan haar maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid
ten opzichte van medewerkers, klanten en samenleving. Wij doen wat we kunnen om onze bijdrage aan een optimale leefomgeving zo groot mogelijk te laten zijn. Door onze systemen en werkwijzen zo vorm te geven dat we in ieder geval voldoen aan de geldende milieu- en regelgeving en ook meer dan dat. Kijk hiervoor ook naar onze certificaten. Wij richten ons daarbij op:

People

• Stage- en afstudeerplekken voor studenten (MBO en HBO)
• Inzet van leerlingen via Bouwmensen Apeldoorn
• ‘snuffel-dagen’ voor kinderen voortgezet en basisonderwijs
• Inzet Social Return on Investment, waarbij wij voor bepaalde werkzaamheden gebruik maken van mensen met  een afstand tot de arbeidsmarkt 
• Veiligheid van medewerkers en bouwplaats personeel wordt ondersteund door VCA**
• Aandacht voor de omgeving waar wij bouwen via het concernlidmaatschap van Bewuste Bouwers
• Sponsoring instellingen en (sport) verenigingen in regio Stedendriehoek en Midden Veluwe én Afrika
• Actieve deelname aan de ‘Dag van de Bouw’
• maatschappelijke projecten:                                                                                 P1040964 bijgesneden.jpg

Planet

• Meewegen milieuaspecten bij keuze materialen, leveranciers en onderaannemers
• Proactief meewerken aan reductie CO2 uitstoot (zie certificaat CO2 Prestatieladder)
• Toepassen van FSC® en PEFC™ gekeurd hout
• Inperking, scheiding en monitoring van afvalstromen, op bouwplaatsen én op kantoor
• Terugdringen papier- en energieverbruik, op bouwplaatsen én op kantoor
• Documenten digitaal verwerken en opslaan
• Blower-door-test op bouwprojecten in het kader van duurzaam bouwen

Profit

• Kwaliteit wordt geborgd door ISO 9001:2008, audits en het bijsturen van processen
• Innovaties op het gebied van (kosten) efficiënt werken m.b.v. lean bouwen en BIM
• Ontwikkeling eigen medewerkers door het aanbieden van cursussen en vakgerichte opleidingen
• Een goede afweging wordt gemaakt tussen kwaliteit en prijs om winst en continuïteit van onze onderneming te  waarborgen

 

Contact E-mail Twitter Facebook Linkedin

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.