Van Norel Bouwgroep Lean Management

Lean bouwen

Algemeen

Lean management is gericht op het vermijden van verspilling. De lean-principes werden door Toyota ontwikkeld. En niet zonder resultaat
en navolging van derden. Lean staat voor het zodanig inrichten van processen dat producten en projecten met zo weinig mogelijk verspillingen
worden gerealiseerd. Verspilling is alles wat geen waarde toevoegt voor de klant zoals tijdverlies, materiaalverlies, kostenoverschrijding
en onbenutte capaciteit.

In de praktijk

Voor Van Norel Bouwgroep staat lean bouwen voor het continue verbeteren van de bedrijfsprocessen met als resultaat:

• Efficiënter werken                                                                            
• Sneller werken
• Kostenverlaging

Wij borgen dit door:

• Verregaande samenwerking met alle bouwpartners
• Gezamenlijke planning in de ruw- en afbouw
• Dagelijks monitoren van deze planning met betrokkenen
• Het verkorten van looproutes op de bouwplaats
• Just-in-time levering van materialen
• Waar mogelijk en gewenst prefab materialen toepassen

Lean_bouwen.JPG

Contact E-mail Twitter Facebook Linkedin

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.