CO2-Prestatieladder

Certificaat
Erg trots zijn we dat, als zelfstandige bouwonderneming in de B&U, in 2016 het felbegeerde certificaat voor de COPrestatieladder is ontvangen. Hiermee laat Van Norel Bouwgroep zien dat duurzaam ondernemen één van de focuspunten is en dat zij proactief bezig is met de reductie van onze CO2 uitstoot  en die van haar ketenpartners. Zie hiervoor ook de vermelding op de website  van De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) waar onze ketenanalyse en deelname aan een initiatief voor CO2 reductie terug te vinden is.

Wat is de CO2 prestatieladder en hoe zijn we zover gekomen?
Duurzaam ondernemen is voor Van Norel Bouwgroep zeer belangrijk en onderdeel van haar bedrijfsvoering. Het uitgangspunt is het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Van Norel wilde haar ambitie onderstrepen met het behalen van het CO2 -Prestatieladdercertificaat in het tweede kwartaal van 2016. 

De CO2-Prestatieladder is een norm die uiteindelijke tot doel heeft bedrijven CO2-uitstoot te laten reduceren. Om dit te bewerkstelligen dient er eerst Inzicht verkregen te worden in de huidige CO2-uitstoot van de organisatie. Vervolgens zal er voor de Reductie van de CO2-uitstoot doelstellingen geformuleerd worden met een plan van aanpak om de te nemen maatregelen te bewaken. Over de CO2-uitstoot van het bedrijf en de doelstellingen om deze uitstoot te verminderen dient zowel binnen als buiten de organisatie gecommuniceerd te worden, zogeheten Transparantie. Tot slot neemt Van Norel Bouwgroep actief deel aan Sectorinitiatieven met als doel de CO2-uitstoot binnen de bouwsector te reduceren. 

Gunningsvoordeel door CO2-Prestatieladder certificaat
Een ander belangrijk voordeel van het CO2-Prestatieladder certificaat is het gunningsvoordeel dat bij sommige aanbestedingen van toepassing is. Met name bij aanbestedingen van overheidsinstanties kan het bezit van dit certificaat het nodige voordeel opleveren. Een project met gunningsvoordeel is bijvoorbeeld de herinrichting van Steunpunt Delfgauw in opdracht van Rijkswaterstaat. Dit project realiseren we op dit moment in combinatie met een ander bedrijf, Peek Bouw & Infra uit Houten. Voor dit project is een plan van aanpak opgesteld, waarin is aangegeven hoe het project op een duurzame en milieubewuste manier uitgevoerd kan worden door betrokken partijen. Na afronding van het project volgt nog een CO2-eindrapportage, waarin de resultaten van de genomen maatregelen op het gebied van CO2-uitstoot inzichtelijk worden gemaakt. Deze projectdocumenten zijn hieronder te vinden.

 CO2 plan van aanpak Steunpunt Delfgauw.pdf          CO2 evaluatie Delfgauw.pdf

Hieronder zijn de bedrijfsdocumenten omtrent de CO2 Prestatieladder per jaar weergegeven.

2018:

2017:
2016:
 
 

 Afbeelding_Logo_-_footprint.jpg

 

Contact E-mail Twitter Facebook Linkedin

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.