CO2-Prestatieladder

Certificaat
Erg trots zijn we dat, als zelfstandige bouwonderneming in de B&U, in 2016 het felbegeerde certificaat voor de CO2 Prestatieladder is ontvangen. Hiermee laat Van Norel Bouwgroep zien dat duurzaam ondernemen één van de focuspunten is en dat zij proactief bezig is met de reductie van onze CO2 uitstoot  en die van haar ketenpartners. Zie hiervoor ook de vermelding op de website  van De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Wat is de CO2 prestatieladder en hoe zijn we zover gekomen?
Duurzaam ondernemen is voor Van Norel Bouwgroep zeer belangrijk en onderdeel van haar bedrijfsvoering. Het uitgangspunt is het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Van Norel wilde haar ambitie onderstrepen met het behalen van het CO2 -Prestatieladdercertificaat in het tweede kwartaal van 2016. 

De CO2-Prestatieladder is een norm die uiteindelijke tot doel heeft bedrijven CO2-uitstoot te laten reduceren. Om dit te bewerkstelligen dient er eerst Inzicht verkregen te worden in de huidige CO2-uitstoot van de organisatie. Vervolgens zal er voor de Reductie van de CO2-uitstoot doelstellingen geformuleerd worden met een plan van aanpak om de te nemen maatregelen te bewaken. Over de CO2-uitstoot van het bedrijf en de doelstellingen om deze uitstoot te verminderen dient zowel binnen als buiten de organisatie gecommuniceerd te worden, zogeheten Transparantie. Tot slot neemt Van Norel Bouwgroep actief deel aan Sectorinitiatieven met als doel de CO2-uitstoot binnen de bouwsector te reduceren. 

Hieronder zijn de documenten omtrent de CO2 Prestatieladder per jaar weergegeven.

2018:

2017:
2016:
 
 

 Afbeelding_Logo_-_footprint.jpg

 

Contact E-mail Twitter Facebook Linkedin

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.