Van Norel Bouwgroep bewuste bouwers

Bewuste Bouwers

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen is een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering. Naast oog hebben voor People, Planet en Profit, gaat MVO ook om bewustzijn van de gevolgen van onze activiteiten voor de omgeving waarin projecten worden gerealiseerd.

Wij realiseren ons dat een bouwplaats voor overlast en verkeershinder kan zorgen en proberen dit dus te voorkomen of te beperken. Dat start met het voeren van degelijk omgevingsmanagement. Hiermee creëren we begrip door partijen goed te informeren.

Om omgevingsmanagement te professionaliseren heeft de stichting Bewuste Bouwers een gedragscode opgesteld. Van Norel Bouwgroep is concernlid van Bewuste Bouwers en ondersteunt hiermee de uitgangspunten waar zij voor staat.

 logo-bewustebouwers.jpg                           Iconen reeks met tekst.jpg klein.jpg

Bewuste Bouwers is een onafhankelijke stichting die streeft naar het verbeteren van het imago van de bouwsector. Dat doet zij door het stimuleren van goede en transparante communicatie tussen bouwer en de directe omgeving. De stichting toetst de het bouwbedrijf aan deze uitgangspunten voldoet door mysteriebezoeken, audits en de site www.verbeterdebouw.nl.  Deze site geeft omwonenden de mogelijkheid ideeën en klachten te vermelden. Als bouwer zjin wij ons bewust van de omgeving en gedragen wij ons als een goede buur. 

Een bouwplaats die werkt volgens de gedragscode van Bewuste Bouwers onderscheidt zich op de vijf pijlers Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd. 

Omgeving

Bewuste Bouwers beperken hinder en hinderbeleving voor de omgeving.

Veilig

Bewuste Bouwers werken veilig voor omwonenden, voorbijgangers en bezoekers.

Vakmensen 

Bewuste Bouwers hebben aandacht voor de ontwikkeling, gezondheid, welzijn en veiligheid van hun vakmensen.

Milieu

Bewuste Bouwers werken milieubewust. 

Verzorgd

Bewuste Bouwers werken netjes. 

Contact E-mail Twitter Facebook Linkedin

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.